Company Logo

Дневен режим

         

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2016г. ДО 31.05.2017г.

 /Първа и втора групи/

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани

от детския учител

8.30 – 9.15

Закуска

9.15 – 10.00

Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския

учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 19.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския

учител,  изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В НЕ УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01.06.2017г. ДО 14.09.2017г.

/Първа и Втора групи/

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани

от детския учител

8.30 – 9.15

Закуска

9.15 – 10.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския

учител

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския

учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 19.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския

учител, изпращане на децата

Дневният режим за различните възрастови групи е примерен и определените в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите на децата.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2016г. ДО 31.05.2017г.

/Трета  и Четвърта подготвителни групи/

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани

от детския учител

8.30 – 9.00

Закуска

9.15 – 10.00

Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския

учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 19.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския

учител, изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В НЕ УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01.06.2017г. ДО 14.09.2017г.

/Трета  и Четвърта подготвителни групи/

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани

от детския учител

8.30 – 9.00

Закуска

9.15 – 10.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския

учител

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския

учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 19.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския

учител, изпращане на децата
Copyright@2016 ДГ №178 "Сребърно копитце" София All Right Reserved
дизайн ИнфорМер - Мария Войнова.